Målgrupp för behandling

Sofiaängen tar emot ungdomar som har psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser och/eller psykosocial problematik. Sofiaängen har en lång tradition av behandling av ungdomar med en komplex och multifaktoriell problematik, ofta i kombination med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska diagnoser.

Målgruppen inkluderar följande:

  • Ungdomar med självskskadebeteende i kombination med ätstörning, depressiva symptom, relationsstörningar, starka sociala isoleringstendenser och uttalad familjeproblematik.
  • Ungdomar med flera år av social isolering bakom sig, utebliven eller bristande skolgång och omfattande relationsproblem inom familjen.
  • Ungdomar med starka sociala isoleringstendenser, som är ”tysta”, ångestfyllda och har en bakgrund med traumatiska upplevelser.
  • Ungdomar som på grund av psykiatriska symptom och/eller funktionshinder har ett stort psykiskt lidande och stora begränsningar i sin dagliga livsföring.

De ungdomar som Sofiaängen tar emot för behandling är ofta ångestfyllda, rädda och tillbakadragna. En viktig del av behandlingen är att erbjuda en plats som kan garantera fysisk och psykisk trygghet. Sofiaängen har hög personaltäthet och ungdomarna vistas aldrig ensamma i lokalerna. Sofiaängen arbetar målmedvetet med att skapa en fysisk miljö som är präglad av värme och omtanke. Behandlingspersonalen lägger stor vikt vid att vårda den gemensamma fysiska miljön och skapa en trivsam och hemlik miljö.