Sofiaängens skola är en så kallad resursskola med lugn miljö och anpassad pedagogik för elever med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, hemmasittarproblematik, inlärningssvårigheter och andra svårigheter. Detta innebär att skolan är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till elever med särskilda behov.

Sofiaängens behandlingsenhet erbjuder behandling till de elever som är i stort behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Behandlingen och skolan är integrerade och pågår i samma lokaler. Hos oss arbetar också fyra pedagoghundar.

VISION
På Sofiaängen möter vi våra elever på den nivå de befinner sig. Genom ett inspirerande lärande vill vi stötta eleverna i deras kunskapsutveckling. Under tiden hos oss ska de utveckla en trygg identitet och förberedas för nästa steg i livet

Vi har högstadiet åk 8 – 9 och gymnasium.

På gymnasienivå erbjuder vi:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap
  • Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, Specialpedagogisk verksamhet

För att söka till gymnasiet går ni in på gymnasieantagningen, söker på Sofiaängen och väljer den inriktning ni är intresserade av.
För att kunna antas till ovan nämnda gymnasieprogram krävs särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning. Detta fylls i av elevens nuvarande studie- och yrkesvägledare, på den skola eleven går.

För att söka till grundskolan läs vidare under Ansökan.

Är ni intresserade av en behandlingsplats ansöker ni om det hos socialtjänsten i hemkommunen.

Sofiaängen är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB som driver grundskolor, gymnasieskolor, HVB-hem med skola och HVB-hem. Det finns idag 13 enheter inom Aprendere Skolor. Läs mer på www.aprendereskolor.se.

Varmt välkomna!

Höstterminen 2022
22 aug Terminsstart Grundskolan
24 aug Terminsstart SAM och IMA

31 okt – 4 nov Höstlov
7 nov Studiedag

2 dec Studiedag
22 dec Terminsavslutning
23 dec – 10 jan Jullov

Veckans skollunchmeny:

www.kleinskitchen.se/