Sofiaängens skola är en så kallad resursskola med lugn miljö och anpassad pedagogik för elever med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, hemmasittarproblematik, inlärningssvårigheter och andra svårigheter. Detta innebär att skolan är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till elever med särskilda behov.

Sofiaängens behandlingsenhet erbjuder behandling till de elever som är i stort behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Behandlingen och skolan är integrerade och pågår i samma lokaler. Hos oss arbetar två pedagoghundar.

Vi har högstadiet, årskurs 9 och gymnasium.
För att söka till grundskolan skickar du din ansökan till
anna.herbst@sofiaangen.se eller malin.lundberg@sofiaangen.se

På gymnasienivå erbjuder vi:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap
  • Introduktionsprogram, Individuell alternativ, Specialpedagogisk verksamhet
  • Introduktionsprogram, Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap, Specialpedagogisk verksamhet.

För att söka till gymnasiet går ni in på gymnasieantagningen, söker på Sofiaängen och väljer den inriktning ni är intresserade av.
För att kunna antas till ovan nämnda gymnasieprogram krävs särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning. Detta fylls i av elevens nuvarande studie- och yrkesvägledare, på den skola eleven går.

Är ni intresserade av en behandlingsplats ansöker ni om det hos socialtjänsten i hemkommunen.

Varmt välkomna!

Nyheter

Senaste inläggen