Sofiaängens skola är en så kallad resursskola med lugn miljö och anpassad pedagogik för elever med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, hemmasittarproblematik, inlärningssvårigheter och andra svårigheter. Detta innebär att skolan är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till elever med särskilda behov.

Sofiaängens behandlingsenhet erbjuder behandling till de elever som är i stort behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Behandlingen och skolan är integrerade och pågår i samma lokaler. Hos oss arbetar också fyra pedagoghundar.

Högstadiet åk 8 och 9
För mer information och ansökan  till grundskolan läs vidare under Ansökan.

På gymnasienivå erbjuder vi:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap
  • Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, Specialpedagogisk verksamhet

För att söka till gymnasiet går ni in på gymnasieantagningen, söker på Sofiaängen och väljer den inriktning ni är intresserade av.
För att kunna antas till ovan nämnda gymnasieprogram krävs särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning. Detta fylls i av elevens nuvarande studie- och yrkesvägledare, på den skola eleven går.

Har du frågor angående antagning till gymnasiet, IMA el SASAM, vänligen kontakta
Liselott Uddsäter SYV, liselott.uddsater@sofiaangen.se  072 – 401 45 18

När du sökt till IMA el SASAM önskar vi att du bokar ett möte med oss, som en del i antagningsprocessen. Vänligen kontakta Malin Lundberg Bitr Rektor, malin.lundberg@sofiaangen.se  073 – 522 74 04

Är ni intresserade av en behandlingsplats ansöker ni om det hos socialtjänsten i hemkommunen.

Sofiaängen är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Läs mer på www.aprendereskolor.se.

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet? Då vill vi veta. Gå in via länk: https://aprendereskolor.se/kontakt/synpunkter-och-klagomal/

Varmt välkomna!

Höstterminen 2024

19 augusti skolstart
28 oktober – 1 november Höstlov
4 november Studiedag
23 december – 6 januari Jullov

Med reservation för ändringar

Veckans skollunchmeny:

www.kleinskitchen.se/