Ansökan

För höstterminen 2023 har vi inga platser lediga. 

Det har skett ändringar i skollagen som ska börja tillämpas inför höstterminen 2024.
Då införs nya urvalsregler för antagning till resursskola för elever i grundskolan. Kötid får därmed inte vara urvalsgrund.

Inför höstterminen 2024 gäller följande:

  • Om det inte finns plats för alla sökande görs ett urval
  • Vid urval prioriteras de elever som har störst behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder
  • Huvudmannen för skolan ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder

Nya ansökningar och kompletteringar inför läsåret 24/25 ska vara oss tillhanda senast 10 december. Därefter sker tilldelning av platser utefter lagstadgad urvalsgrund.
Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdatum behandlas i mån av plats.

Har du frågor kring urvalsgrund vänligen kontakta Malin Lundberg 073 – 522 74 04 eller malin.lundberg@sofiaangen.se

Ansök till Sofiaängens grundskola åk 8 -9 genom att fylla i formuläret nedan:

Eller skriv ut din ansökan genom länken nedan:

Komplettera er ansökan med utredningar eller diagnoser som styrker elevens stödbehov, pedagogisk utredning, åtgärdsprogram, utvärdering av USS/PU och ÅP, betyg samt skolnärvaro

Dessa mailas till: anna.herbst@sofiaangen.se
alt postas
Sofiaängen
Att: Anna Herbst
Bergsunds Strand 43 A
117 38 STOCKHOLM

Har du frågor angående antagning till gymnasiet, IMA el SASAM, vänligen kontakta
Liselott Uddsäter SYV, liselott.uddsater@sofiaangen.se  072 – 401 45 18

När du sökt till IMA el SASAM önskar vi att du bokar ett möte med oss, som en del i antagningsprocessen. Vänligen kontakta Malin Lundberg Bitr Rektor, malin.lundberg@sofiaangen.se  073 – 522 74 04