Gymnasium

Sofiaängens gymnasieskola är ett resursgymnasium med specialpedagogisk inriktning som vänder sig till elever med neuropsykiatriska diagnoser, inlärningssvårigheter, skolrelaterade problem och/eller psykosocial problematik och som på grund av det är i behov av särskilt stöd.

Ansökan görs via www.gyantagningen.se eller till rektor direkt på skolan.

Sofiaängens gymnasieprogram

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap SASAM

Introduktionsprogrammet/individuellt alternativ IMA

För att vara behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkänt betyg i Sv, En, Ma, Hi, Ge, Re och Sh och ytterligare fem ämnen från grundskolan. Om du inte uppfyller de kraven måste du gå på introduktionsprogrammet. Du kan också gå introduktionsprogrammet för att bli behörig till andra program. Det behövs till exempel bara godkänt i åtta ämnen för att bli behörig till ett yrkesprogram. Mer information ges av vår studie- och yrkesvägledare.

En elev som går Introduktionsprogrammet läser oftast bara grundskoleämnen för att uppnå full behörighet till att söka ett nationellt program. Den elev som saknar enstaka grundskolebetyg kan även påbörja ett eller flera gymnasieämnen.

En elev som går Samhällsvetenskapsprogrammet läser ett så kallat högskoleförberedande program. Kurser och ämnen som ingår samt examensmålen finns att läsa på www.skolverket.se

Mentorskap

En av gymnasielärarna blir elevens mentor. Tillsammans upprättar elev, mentor och vårdnadshavare ett åtgärdsprogram med kortsiktiga och långsiktiga mål samt en studieplan. Studieplanen innehåller valda kurser/ämnen och en tidplan för dessa.

Elev och mentor träffas regelbundet varje vecka. En gång per termin träffas elev, mentor och vårdnadshavare. Mentorn har också fortlöpande uppföljningssamtal med kontaktpersonen från behandlingsenheten, ifall eleven är inskriven i behandling.

I skolan arbetar eleverna i mindre grupper tillsammans med sina lärare. Vår målsättning är att skapa de allra bästa förutsättningar för att våra elever ska lyckas med skolarbetet och få en bas till fortsatt utbildning och/eller yrkesliv.