En skolvecka på Sofiaängen

Varje morgon möts du av personal på Sofiaängen. De håller också kontakt med dig och dina vårdnadshavare de dagar som du inte kan komma till oss. Under dagen finns det alltid vuxna i din närhet som kan stötta dig när du behöver det.

Du får en mentor som träffar dig och dina klasskamrater en gång i veckan. Mentorn finns tillgänglig under hela veckan i fall du skulle behöva prata om något. Om du behöver kan du också få prata med en behandlare.

Under höst- och sportlovet kan du delta i de aktiviteter som Sofiaängen erbjuder både skolelever och behandlingsungdomar.