En behandlingsvecka på Sofiaängen

Varje morgon möts du av personal på Sofiaängen. De håller också kontakt med dig och dina vårdnadshavare de dagar som du inte kan komma till oss. Under dagen finns det alltid vuxna i din närhet som kan stötta dig när du behöver det.

Kontaktperson och mentor
Varje dag träffar du din kontaktperson och skolmentor. Din kontaktperson är den som ansvarar för att planeringen av din dag anpassas efter dina behov och förmågor. Kontaktpersonen samarbetar med framför allt dina vårdnadshavare, med skolmentorn och socialtjänsten.

Du erbjuds samtal med din kontaktperson och skolmentor varje vecka.

Individuell terapi
Du får individuell terapi 1-2 gånger i veckan.

Familjeterapi
Varje vecka har dina vårdnadshavare ett familjesamtal, där även du har möjlighet att delta. Syftet med samtalen är att du och dina vårdnadshavare ska få möjlighet att utvecklas och öka förmågan att hantera svårigheter i vardagen, skolan och i hemmet.

Miljöterapi
Du är också med i olika miljöterapeutiska aktiviteter tillsammans med andra ungdomar och behandlare. Det kan vara i köket, skapande verkstad, utegrupp, bild etc. Vid aktiviteterna får du möjlighet att öva på socialt samspel och bearbeta problem som kan uppstå i relation till andra.

Lov
Sofiaängen har öppet under skolloven och alla behandlingsungdomar är välkomna.